Skip navigation links
Trang chủ
Chính sách pháp luật
Gương điển hình
Gia đình
Văn hóa - Nghệ thuật
Tư liệu
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Cập nhật : 10/1/2018 2:12 PM
 
Những kết quả đạt được trong công tác cán bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định, đội ngũ cán bộ nữ đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là sau khi  Bộ Chính trị  ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 "Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 24/4/2008 về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua hơn 10 năm thực hiện, đã có sự chuyển biến tích cực, hầu hết cấp ủy, chính quyền, các sở ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nhận thức đầy đủ hơn về  vị trí, vai trò của phụ nữ, cán bộ nữ và xác định công tác cán bộ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ đó quan tâm hơn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ nữ.

Công tác quy hoạch cán bộ nữ được quan tâm, chú trọng hơn, tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, điển hình ở cấp huyện đạt 36,56% (tăng 11,6%); cấp cơ sở đạt 29,19% (tăng 4,8%).

Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được chuẩn hoá về trình độ, chuyên môn, lý luận chính trị. Từ năm 2007-2017, toàn tỉnh đã có trên 20.000 lượt cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện quản lý và cán bộ là trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước. Từ đó, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý đã được nâng lên: 100% cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, 99,7% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Số cán bộ nữ cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý và tương đương có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học đạt 100%, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đạt gần 80% ... Đa số chị em cán bộ lãnh đạo quản lý  được trang bị kiến thức quản lý nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ. Đặc biệt, tỷ lệ nữ có trình độ thạc sĩ chiếm gần 40% tổng số cán bộ có trình độ thạc sỹ, 17,1% số cán bộ có trình độ tiến sỹ (tăng 6% so với năm 2010). Những con số này không chỉ minh chứng cho kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng mà còn thể hiện sự nỗ lực của chính bản thân chị em đã khắc phục khó khăn để học tập, trau dồi dần hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ nữ cũng được quan tâm thường xuyên. Từ năm 2007 đến 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh đã luân chuyển được 147 lượt cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm trên 1.200 đồng chí từ phó, trưởng phòng và tương đương trở lên. Tỷ lệ đảng viên nữ được kết nạp giai đoạn 2010-2017 là 6.654/10.910 người đạt 60,9%. Tỷ lệ nữ đảng viên đến nay là 32.543/104.972, đạt 31%, (tăng 2% so với nhiệm kỳ trước).

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhìn chung có xu hướng phát triển được thể hiện ở tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ đảng nhiệm kỳ 2015-2020 là 14,81% (tăng 0,41%) ở cấp tỉnh, đối với cấp cơ sở đạt 15,8% (tăng 2,4%).  Số cơ sở có tỷ lệ nữ cấp ủy đạt 15% trở lên tăng so với nhiệm kỳ trước (131/265 cơ sở; nhiệm kỳ trước là 111/265 cơ sở). Có những đơn vị đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cao như: Phường Trần Phú, thành phố Hải Dương đạt 50%, phường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương đạt 42,85%; xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện đạt 38%, xã Tân Dân, huyện Kinh Môn đạt 36,36%, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách đạt 33,3%...

Sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử đều tăng, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV là 33,3% (tăng 11,1% so với khoá XIII); đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 26,56% (tăng 6,25%); đại biểu HĐND cấp huyện: 27,25% (tăng 4,85%); đại biểu HĐND cấp xã: 23,82% (tăng 1,08%), số cơ quan có 30% nữ trở lên có cán bộ chủ chốt là nữ ở cấp tỉnh là 11/13 cơ quan (tăng 6 cơ quan).

So sánh về số lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh, hầu hết đều cao hơn nhiệm kỳ trước: Cán bộ nữ cấp phòng tỉnh và huyện: 693/2.566 (27,1%); nhiệm kỳ trước: 21,62%; cán bộ nữ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn: 123/1.377 (8,9%); nhiệm kỳ trước 5,3%. Số lượng cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng nhiệm kỳ trước.

Những kết quả trên cho thấy sự quan tâm của Đảng bộ tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ nữ, cùng với những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của cá nhân cán bộ nữ trên từng lĩnh vực, vị trí công tác. Bên cạnh đó, phải kể đến vai trò của tổ chức Hội LHPN trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tham mưu, đề xuất, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng. Đội ngũ cán bộ nữ các cấp tỉnh Hải Dương đã phát triển cả về lượng và chất, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí, khả năng và sự đóng góp của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ  của tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Hệ quả của những tồn tại, hạn chế thể hiện rõ nhất là số lượng và tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp tuy có tăng lên nhưng còn cách xa so với chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.

Để khắc phục tình trạng trên, cần phải có sự bứt phá trong nhận thức cũng như hành động của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy. Mặt khác, bản thân chị em phụ nữ, cán bộ nữ cũng cần phải thực sự nỗ lực cố gắng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tến

                           Nguyễn Thị Yến

TB Tổ chức Hội LHPN tỉnh

In trang Quay lại Lên trên
Lịch làm việc mùa hè như sau: - Sáng: 7h00 - 11h30 - Chiều: 13h30 - 17h00
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
Liên Kết WebSite
an