Skip navigation links
Trang chủ
Chính sách pháp luật
Gương điển hình
Gia đình
Văn hóa - Nghệ thuật
Tư liệu
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Cập nhật : 8/30/2018 8:31 AM
 
Vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất
 

Vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất

“Tự tin - Tự trọng- Trung hậu - Đảm đang”

điểm nhấn trong công tác tuyên truyền giáo dục

 

Tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội. Những năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã quan tâm đến việc đa dạng hóa các nội dung, tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả truyền thông, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của Hội, của địa phương tới đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm kỳ 2011 – 2016 phải kể đến việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” (gọi tắt là Đề án 343), vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Việc tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bắt đầu từ việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, hàng nghìn buổi sinh hoạt hội viên, thường kỳ, sinh hoạt truyền thống dịp 8/3, 20/10; truyền thông tại cộng đồng để lồng ghép tuyên truyền nội dung Đề án 343 giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi, giao lưu tìm hiểu về 4 phẩm chất thu hút hàng trăm nghìn lượt hội viên, đoàn viên, phụ nữ tham dự; giới thiệu, tuyên truyền hàng trăm tấm gương phụ nữ Hải Dương tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương tới cơ sở; tổ chức cuộc thi sáng tác và phát hành tuyển tập các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Phụ nữ Hải Dương Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”...

Đặc biệt, để việc tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng các mô hình. Việc lựa chọn các đối tượng đặc thù để vận động tham gia sinh hoạt trong từng mô hình riêng có chú trọng đến việc lựa chọn phẩm chất trọng điểm tương ứng với những hành vi, nội dung hoạt động, phù hợp nhất với từng nhóm đối tượng để các thành viên tập trung rèn luyện đã thực sự phát huy hiệu quả như: Tổ phụ nữ sản xuất hương uy tín - chất lượng, Tổ phụ nữ nuôi tằm đảm đang ở Nam Sách; Tổ phụ nữ sản xuất nông nghiệp sạch, CLB nữ tiểu thương ở Ninh Giang; Tổ phụ nữ cùng con cháu bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ cùng nhau phát triển kinh tế ở Kim Thành; CLB phụ nữ đoàn kết ở Kinh Môn; CLB phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất ở Gia Lộc, ...  Bên cạnh đó, mô hình còn quan tâm gắn kết thành viên thông qua các hoạt động: hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... do Hội và địa phương phát động. Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống.

Bước sang nhiệm kỳ mới, thực hiện tinh thần chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam tại Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị với quan điểm Tiếp tục vận động phụ nữ rèn luyện và thực hành chuyển đổi hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm tại địa phương, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, củng cố và nhân rộng các mô hình rèn luyện 4 phẩm chất để “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” sẽ trở thành nét đẹp của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Hải Dươngn

Nguyễn Vũ Xuân Thi - UVBTV

 Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

In trang Quay lại Lên trên
Lịch làm việc mùa hè như sau: - Sáng: 7h00 - 11h30 - Chiều: 13h30 - 17h00
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
an
Liên Kết WebSite
an